Χρόνης Βήχος - Βυζαντινές Μικρογραφίες
Αυγοτέμπερα και Χρυσό 23,75 σε ξύλο - 11x14cm

Η Κοίμησις της Θεοτόκου

Αυγοτέμπερα σε ξύλο - 13,5x7cm

Η Γερόντισσα

Αυγοτέμπερα σε ξύλο - 8,5x7cm

Η Εκατονταπυλιανή

Αυγοτέμπερα σε ξύλο - 8x5,5cm

Η Γιάτρισσα

Αυγοτέμπερα σε ξύλο - 6,5x5cm

Η Παραμυθία

Αυγοτέμπερα και Χρυσό 23,75 σε ξύλο - 6,5x5cm

Η Σουμελά

Αυγοτέμπερα σε ξύλο - 8x5,5cm

Η Γοργοϋπήκοος

Σελίδα1  |