Αρχείο Θεμάτων
4

 

 

 

Project W

 

Gm Touliatou  

 

Φωτογραφία

 

Εγκαίνια Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, 20:00-22:30.

 

Διάρκεια: 10-12 Ιουνίου 2016, 11:00-19:00.

 

Η περίπτωση της ‘Δυσκολίας Προσαρμογής Στην Πραγματικότητα’ συχνά αποτελεί μια αρκετά περίπλοκη κατάσταση, κατά την οποία υπάρχουν στιγμές όπου δεν είναι σαφές το όριο μεταξύ των εικόνων της πραγματικότητας και των εικόνων που ανακαλεί το άτομο. Αυτές οι ανακαλούμενες εικόνες, παρόλο που δεν είναι ιστορίες, μας προσφέρουν ένα ικανό λεξιλόγιο ώστε να μπορούμε να τις αφηγηθούμε, να τους δώσουμε νόημα. Οι 30 φωτογραφίες του ‘Project W’ μας παρουσιάζουν εικόνες κυμάτων και μαζί μια αλυσίδα από φράσεις όπως "And your words are like some small animals that (demand) in my mind their place to sleep", δίνοντας μας μέσα από αντιθέσεις ένα ικανό λεξιλόγιο ώστε να μπορούμε να τις αφηγηθούμε. Η οριακή σχέση που δημιουργεί ο γλωσσικός κώδικας, αλλά και η απλοποίηση ως προς αυτό που επιδιώκουν οι συγκεκριμένες εικόνες, παρουσιάζουν μια επανάληψη, χωρίς ωστόσο αυτή να σημαίνει τη χρήση συμβολικών στρατηγικών του νοήματος. Θα είναι πιο ακριβές να πω ότι συγκροτούν στοιχεία περιγραφής μιας συγκεκριμένης ψυχολογικής κατάστασης. Οπωσδήποτε, καθώς τις ερμηνεύει κανείς τους προσδίδει και ένα υποκειμενικό ή συμπτωματικό προσωπικό περιεχόμενο.